19 Luty 2018    |    Arnold, Konrad, Marceli

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

Wiosenny wysiew łubinów

Wiosenny wysiew łubinówWcześniejsza wiosna może motywować rolników do uprawy łubinów, które wymagają wczesnego siewu, czyli już w drugiej połowie marca. Warto zaopatrzyć się w kwalifikowany materiał siewny, gdyż nasze polskie odmiany, a takie znajdują się większości w doborze odmian, są chronione wyłącznym prawem hodowcy, a zakup kwalifikowanego materiału zwalnia rolnika z opłat na rzecz hodowcy. Jest wtedy również możliwość ubiegania się w ARR o dopłatę do kwalifikowanego materiału siewnego w wysokości 160 zł/ha.

 

Zachętą do uprawy łubinu jest również dodatkowa dopłata w płatnościach bezpośrednich ST. Wprowadzenie do uprawy łubinu pozwoli na uzyskanie wysokobiałkowej paszy dla zwierząt, a także przyczyni się do zapobieżenia degradacji gleb. Głęboki i silnie rozwinięty system palowy rozluźnia warstwę orną i podorną pozwalając na przemieszczanie z głębszych warstw składnikom mineralnym, co korzystnie wpływa na rośliny następcze.

Wymagania glebowe i przedplon
Gleba powinna być lekko kwaśna w dobrej kulturze i przewiewna. Nie należy uprawiać łubinów na glebach zlewnych, podmokłych. Najlepszym przedplonem są zboża w 3-4 roku po oborniku, nie częściej niż 4-5 lat po sobie. Nie stosuje się nawożenia obornikiem, gdyż rośliny łubinu mają większą tendencję do wylegania, nierównomiernie dojrzewają i przedłużają wegetację. Zły przedplon to rzepak i rośliny okopowe. .

Nawożenie
Największe potrzeby nawozowe ma łubin biały. Łubin wąskolistny i żółty lepiej sobie radzą przy pobieraniu składników z trudno dostępnych form. Nawożenie fosforem najlepiej stosować pod orkę zimową. Na glebach zakwaszonych można je przenieść na wiosnę. Dawka nawozowa wynosi do 60 P2O5 kg/ha w przypadku łubinu żółtego i wąskolistnego, i od 15 do 70 P2O5 kg/ha w przypadku łubinu białego. Na glebach lżejszych nawożenie potasowe można wykonać wiosną w dawce do 70 K2O kg/ha. Z uwagi na to, że łubin ma zdolność wiązania azotu z atmosfery nie ma potrzeby nawożenia tej rośliny azotem.

Termin siewu
Łubin należy siać jak najwcześniej, tzn na nasiona między 20 marcem a 10 kwietniem, a w uprawie na zielonkę po 15 kwienia. Przed siewem nasiona należy zaprawić zaprawą grzybobójczą i owadobójczą oraz szczepionką kultur z rodzaju Rihzobium. Ilość wysiewu zależy od masy 1000 nasion. Łubin biały wysiewa się w takiej ilości by na 1 m2 rosło 60-80 roślin. W przypadku łubinu żółtego i wąskolistnego tradycyjnego obsada ma być większa, tzn. 90-100 roślin na 1 m2 (tj. 130-160 kg/ha), a samokończacego (wysiewa się go więcej) 120 roślin na 1 m2. Nasiona sieje się na głębokość 3-4 cm, rozstawa siewu 20-25 cm, ale dobre wyniki uzyskuje się stosując rozstawę zbożową tzn. 12,5 cm.


Normę wysiewu wyliczyć należy ze wzoru:

Wysiew w kg/ha = a  x  b  /  c

a - obsada
b - masa 1000 nasion
c - wartość użytkowa nasion = czystość x zdolność kiełkowania


Integrowana ochrona

Z początkiem tego roku wszedł w życie obowiązek uprawy roślin, w tym łubinu, zgodnie z zasadą integrowanej ochrony. W zwalczaniu agrofagów, pierwszeństwo mają metody niechemiczne, a więc prawidłowy płodozmian, izolacja przestrzenna od wieloletnich motylkowatych, wczesny siew, właściwy dobór odmiany dostosowanej do wymogów glebowo-klimatycznych gospodarstwa i zaprawianie nasion. Gdy okażą się one niewystarczające wówczas można będzie zastosować metodę chemiczną.

Podstawowy zabieg to zaprawianie nasion zaprawą Vitavax 200 FS lub Mesurol 500 FS. Zaprawa ta zabezpiecza przed zgorzelą siewek. Chemiczne zwalczanie chwastów przeprowadza się bezpośrednio po siewie Afalonem Dyspersyjnym 450 S.C. Mszyce można zwalczać się insektycydem Pirimor 500 WG. Z chorób grzybowych najgroźniejszą jest antraknoza. Obecnie nie ma zarejestrowanych fungicydów do zwalczania chorób grzybowych. Najbardziej groźne to antraknoza i fuzarioza łubinu. W latach ubiegłych rolnicy stosowali Gwarant 500 S.C. lub Amistar S.C. Do desykacji łubinów obecnie zarejestrowane są: Reglone, Ring 200 SE, Plantes 200FL i Knoxdown.

Krystyna Klimont