19 Luty 2018    |    Arnold, Konrad, Marceli

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

Zboża ozime polecane do wysiewu w województwie świętokrzyskim

Zboża ozime polecane do wysiewu w województwie świętokrzyskim
Wybór odmiany do siewu w swoim gospodarstwie nie jest łatwy. Podejmując decyzję warto kierować się wynikami Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) prowadzonego przez COBORU. W roku bieżącym do uprawy w naszym województwie rekomendowane są następujące odmiany ozime pszenicy, pszenżyta oraz żyta.
Pszenica ozima

Legenda – odmiana klasy A, szczególnie przystosowana do intensywnych warunków glebowych i wysokiego poziomu agrotechniki, daje wtedy wysokie przyrosty plonu. Plon w roku 2013 na poziomie a2 – 101% wzorca. Odmiana o bardzo dobrej odporności na choroby (szczególnie odporna jest na mączniaka, rdzę brunatną,septoriozę liści i plew i choroby podstawy źdźbła), a także bardzo dobrej mrozoodporności – 6. Ziarno dorodne o dobrym wyrównaniu.
Hodowca: Poznańska Hodowla Roślin Tulce

Mulan – odmiana chlebowa grupy B, wczesna, mrozoodporność 3. Plon w roku 2013 a2 – 102% wzorca. Odmiana posiada wysoką zdolność adaptacji do warunków klimatycznych i stanowiskowych. Wykazuje dużą odporność na monokulturę i uproszczenia odmianowe. Bardzo dobrze odporna na fuzariozę kłosów i septoriozę liści. Odmiana charakteryzuje się bardzo dobrym krzewieniem jesiennym i rozwojem wczesnowiosennym.Ze względu na wysoką jakość skrobi nadaje się również do produkcji na bioetanol.
Hodowca: SAATEN UNION

Markiza – odmiana pastewna klasy C. Mrozoodporność – 5. Plon w roku 2013 na poziomie a2 – 91% wzorca. Odporność na mączniaka – duża, na choroby podstawy źdźbła – dość duża. Rośliny są średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren – dość duża, wyrównanie – dość dobre. Plenność – dość dobra.
Hodowca: HR Strzelce Grupa IHAR.

Arkadia – odmiana klasy A. Jest to odmiana plenna, mrozoodporność bardzo dobra 6 w skali 9-stopniowej, o niskich wymaganiach glebowych. Plon w roku 2013 na poziomie a2 – 101% wzorca. Jest odporna na zakwaszenie glebowe, co daje jej możliwość uprawy na glebach słabszych. Plonuje wysoko. Ziarno ładne, grube, o dobrym wyrównaniu posiada wysokie parametry jakościowe.
Hodowca: HR Danko

Jantarka – odmiana chlebowa (grupa B). Plenność dość dobra. Plon w roku 2013 na poziomie a2 – 101% wzorca. Przeciętna tolerancja na zakwaszenie gleby. Mrozoodporność dobra – 5. Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i septoriozę plew dość duża. Rośliny średniej wysokości, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża. Zawartość białka, ilość glutenu średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża.
Hodowca: HR Danko

Natula – odmiana klasy A. Jest dobrej plenności i średniej mrozoodporności – 4,5. Plon w roku 2013 a2 – 101% wzorca. Posiada dość dużą odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i septoriozę plew. Rośliny są dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Charakteryzuje się dość dobrą wydajnością ogólną mąki. Dobrze toleruje zakwaszenie gleby. Zawartość białka ma dość dużą, a ilość glutenu średnią. Dość duża tolerancja na zakwaszenie gleby.
Hodowca: HRR – Nasiona Kobierzyc

Ostka strzelecka – odmiana jakościowa klasy A. Dobra alternatywa dla rolników, którzy uprawiają pszenicę w terenach przyleśnych gdzie rośliny są narażone na uszkodzenie przez zwierzynę. Mrozoodporność – 4,5. Przy wyższym nawożeniu wymaga stosowania regulatorów wzrostu. Słabo reaguje na opóźniony siew.
Hodowca: HR Strzelce Grupa IHAR.

Ostroga
– odmiana jakościowa klasy A. Odmiana oścista. Mrozoodporność 6. Plon w roku 2013 na poziomie a2 – 94% wzorca. Najlepsza spośród odmian ościstych odporność na wyleganie, ale w warunkach intensywnej technologii wymaga skracania źdźbła. Dobra zdrowotność, średnia odporność na septoriozę liści. Bardzo dobra odporność na porastanie w kłosie. Ziarno grube.
Hodowca: Danko Hodowla Roślin

Saflor – odmiana jakościowa klasy A. Plenność dobra. Mrozoodporność prawie średnia – 5,5. Plon w roku 2013 na poziomie a2 – 102% wzorca. Odporność na ważniejsze choroby średnia, jedynie na rdzę brunatną mała. Odporność na porastanie w kłosie średnia. Zawartość białka dość duża, ilość glutenu duża. Wydajność ogólna mąki dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała.
Pełnomocnik hodowcy: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.

Skagen – odmiana jakościowa klasy A.Odmiana plenna o prawie średniej mrozoodporności – 4,5. Plon na poziomie a2 – 102% wzorca. Duża odporność na septoriozę liści i plew. Rośliny są dość niskie, o przeciętnej odporności na wylęganie. Termin kłoszenia i dojrzewania ma późny. Duża zawartość białka. Wydajność mąki średnia.
Pełnomocnik hodowcy: Saaten-Union Polska

Tonacja
– odmiana jakościowa (grupa A), o dość dużej mrozoodporności – 5,5. Plon na poziomie gospodarowania a2 – 96% wzorca. Odporność na septoriozę liści i plew, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła dość duża, na mączniaka mała do bardzo małej, na pozostałe choroby średnia. Rośliny dość wysokie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania dość późny. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie dość dobre, zawartość białka dość duża, ilość glutenu duża. Plenność dobra.
Hodowca: HR Strzelce Grupa IHAR

Linus – odmiana jakościowa grupa A. Mrozoodporność średnia do wysokiej – 4. Plon na poziomie a2 – 106% wzorca. Polecana do uprawy na gorszych przedplonach, np. po zbożach. Charakteryzuje się wysoką odpornością na choroby zwłaszcza na łamliwość źdźbła zbóż. Odmiana niska do średniej wysokości. Odporna na wyleganie i na okresową suszę. Odmiana najwyżej plonująca w badaniach COBORU za lata 2010-2012.
Hodowca: RAGT Niemcy

Patras – odmiana grupa jakościowa A/B. Mrozoodporność dobra – 4. Plon na poziomie a2 – 104% wzorca. Odmiana odporna na fuzariozę. Rośliny niskie do średnich. Nadaje się do siewu w monokulturze, po kukurydzy oraz do wczesnych terminów siewów. Dzięki równomiernej dojrzałości słomy i ziaren łatwo się wymłaca.
Pełnomocnik hodowcy: Saaten-Union Polska

a2 – wyższy poziom agrotechniki
* wzorzec 86,4 dt z 1 ha
– mrozoodporność w skali od 1(najniższa) do 9 ( najwyższa)

Pszenżyto ozime

Borwo – odmiana o skróconym źdźble i bardzo dobrej odporności na wyleganie. Plon w roku 2013 na poziomie a2 – 93% wzorca. Mrozoodporność 5,5. Odporna na choroby grzybowe. Bardzo dobrze toleruje obniżoną normę wysiewu.
Hodowca: HR Strzelce Grupa IHAR

Fredro – odmiana o wysokiej plenności. Odmiana wczesna. Dobra odporność na choroby szczególnie na rdzę brunatną, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła. Zalecane do uprawy na gleby słabe i bardzo słabe. Mrozoodporność 4,5. Dobrze się krzewi. Odmiana przydatna do produkcji biogazu.
Hodowca: Danko Hodowla Roślin

Tulus – jest to odmiana pastewna, o normalnej (tradycyjnej) wysokości roślin. Mrozoodporność prawie średnia – 4. Plenność na poziomie a2 w roku 2013 – 101% wzorca. Rośliny są dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Odmiana ma ponadto wczesny terminem kłoszenia, a dojrzewania dość wczesny.
Pełnomocnik hodowcy: Saaten-Union Polska

Borowik
– bardzo wysoki potencjał plonowania. Mrozoodporność 5,5. Bardzo dobra odporność na wyleganie. Wysoka masa 1000 ziaren. Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe. Wczesny termin kłoszenia. Podwyższona tolerancja na zakwaszenie gleby. Odmiana o tradycyjnej wysokości słomy.
Hodowca: HR Strzelce Grupa IHAR

Mikado – odmiana pastewna, typu półkarłowego. Plenność dobra do bardzo dobrej. Mrozoodporność dość duża. Odporność na rdzę brunatną duża do bardzo dużej, na rdzę żółtą i fuzariozę kłosów dość duża, na septoriozę liści i plew, rynchosporiozę średnia, na choroby podstawy źdźbła dość mała. Rośliny dość niskie, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.
Hodowca: Hodowla Roślin Danko.

Subito*
– odmiana pastewna. Plonowanie na poziomie a2 – 106 % wzorca. Mrozoodporność 5,5. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Rośliny dość wysokie o małej odporności na wyleganie. Posiada bardzo dobrą odporność na większość chorób pszenżyta.
Hodowca: Hodowla Roślin Danko

Tomko* – odmiana pastewna o średniej wysokości roślin o dużej i dużej odporności na wyleganie. Plonowanie w roku 2013 na poziomie a2 – 103% wzorca. Mrozoodporność dość duża – 6,5. Termin kłoszenia i dojrzewania dość późny.
Hodowca: HR Strzelce Grupa IHAR

Torino* – odmiana pastewna o normalnej wysokości roślin. Rośliny wysokie o dużej odporności na wyleganie. Plonowanie w roku 2013 na poziomie a2 – 102% wzorca. Mrozoodporność 3,5. Termin kłoszenia wczesny do bardzo wczesnego, dojrzewania dość wczesny. Odmiana polecana na słabe gleby.
Hodowca: Hodowla Roślin Danko

– wzorzec na poziomie a2 (podwyższony stopień gospodarowania) – 81,7 dt z 1 ha
* odmiana wstępnie rekomendowana
– mrozoodporność w skali od 1 (najniższa) do 9 (najwyższa)


Żyto ozime

Dańkowskie Diament – odmiana populacyjna. Plon w roku 2013 na poziomie a2 – 100% wzorca. Odporność na mączniaka dość mała, na pozostałe choroby średnia. Rośliny przeciętnej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Odporność na porastanie w kłosie przeciętna. Masa 1000 ziaren przeciętna, wyrównanie dość słabe, zawartość białka duża. Plenność dość dobra.
Hodowca: Hodowla Roślin Danko

Domir – odmiana populacyjna o plenności na poziomie czołowych odmian populacyjnych. Plon w roku 2013 na poziomie a2 – 101% wzorca. Średnia odporność na rdzę brunatną, choroby podstawy źdźbła, rdzę źdźbłową, septoriozę liści i mączniaka. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Odporność na porastanie w kłosie dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała.
Hodowca: Dr Stanisław Ramenda Antoniny

Stanko – odmiana populacyjna. Plon w roku 2013 na poziomie a2 – 103% wzorca. Posiada dość dużą odporność na rdzę brunatną, odporność na mączniaka, rdzę źdźbłową i septoriozę liści. Dość mało odporna na rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren, wyrównanie średnie. Przeciętna odporność na porastanie ziarna w kłosie. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.
Hodowca: Dr Stanisław Ramenda Antoniny


Palazzo – odmiana mieszańcowa. Plon w roku 2013 na poziomie a2 – 122% wzorca. Rośliny dość niskie o dużej odporności na wyleganie. Dość duża odporność na mączniaka i septoriozę liści. Wysoka mrozoodporność.
Hodowca: KWS LOCHOW

Armand – odmiana populacyjna. Plon w roku 2013 na poziomie a2 – 101%wzorca. Odporność na choroby podstawy źdźbła – dość duża, na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i źdźbłową, septoriozę liści i rynchosporiozę – średnia, na pleśń śniegową – dość mała. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren i wyrównanie średnie.
Hodowca: Dr Stanisław Ramenda Antoniny

Dańkowskie Amber – odmiana populacyjna, wczesna. Plon w roku 2013 na poziomie a2 – 98% wzorca. Sprawdza się na glebach ubogich w wodę. Tradycyjna długość słomy o dobrej odporności na wyleganie. Odporność na choroby szczególnie na mączniaka, choroby fuzaryjne i podstawy źdźbła dobra. Podwyższona zawartość cukru czyni odmianę przydatną do produkcji spirytusu.
Hodowca: Hodowla Roślin Danko

Su Skalitio – odmiana mieszańcowa, tolerancyjna na okresowe susze. Plon w roku 2013 na poziomie a2 – 115% wzorca. Zalecana na stanowiska typowo żytnie o mniejszym zaopatrzeniu w wodę. Dobra odporność na mączniaka, rdzę i choroby podstawy źdźbła.
Hodowca: Saaten-Union Polska
 
– wzorzec na poziomie a2 – 71,7 dt z 1 ha
Krystyna Klimont