19 Luty 2018    |    Arnold, Konrad, Marceli

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

Konferencja proeksportowa w Sandomierzu

29 siKonferencja proeksportowa w Sandomierzuerpnia br. Sala Rycerska Zamku Kazimierzowskiego w Sandomierzu gościła uczestników konferencji „Potencjał gospodarczy sektora przetwórstwa owocowo-warzywnego Ziemi Sandomierskiej”. Zagadnienia związane z wykorzystaniem potencjału Sandomierszczyzny na rzecz rozwoju eksportu produktów ogrodniczych wpisały się w trudną sytuację międzynarodową, która powoduje problemy ze zbytem owoców i warzyw. Najliczniejszą grupę wśród zaproszonych uczestników stanowiły: delegacje z Rosji, Białorusi, Ukrainy, Uzbekistanu, Kazachstanu, Chorwacji, Węgier, Algierii i Egiptu, producenci regionu sandomierskiego, zrzeszeni w grupach producenckich oraz przedstawiciele samorządu.

Konferencję rozpoczął powitaniem uczestników i gości marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, który w swoim wystąpieniu mówił m.in. o tym, że sandomierski sektor owocowo-warzywny jest obecnie jednym z motorów napędowych świętokrzyskiej gospodarki i nie bez znaczenia jest, że mieści się on w wyjątkowo pięknym zakątku województwa. Region sandomierski ze swoją specjalizacją jest ważny w Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do 2020 roku.

Grzegorz Orawiec, dyrektor departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, omawiając sektor owocowo – warzywny Ziemi Sandomierskiej, wspomniał m.in. o działalności „Świętokrzyskiego Klastra Spożywczo-Przetwórczego”, któremu przewodniczy Dyrektor Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Jarosław Mostowski. Jednym z wniosków bardzo istotnych dla prowadzenia eksportu płodów ogrodniczych na szeroką skalę, jakie ów klaster wypracował, jest konieczność stworzenia laboratorium z możliwością prowadzenia badań pozostałości pestycydów w owocach i warzywach. Ze względu na centralne położenie w regionie, laboratorium takie mogłoby powstać w sandomierskim oddziale ŚODR, podobnie jak system sygnalizujący zagrożenia patogenami i szkodnikami. System taki wspomoże proces uzyskiwania wysokich i bardzo dobrej jakości plonów w ogrodnictwie, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów produkcji. Na koniec przypomniał, jak ważnym we wszystkich trudnych przedsięwzięciach jest kapitał ludzki, posługując się cytatem z Rockefellera „Zabierzcie mi moje fabryki, weźcie pieniądze i... tylko zostawcie mi moich ludzi, a w trzy miesiące odbuduję moje imperium”.

Na pierwsze pytanie o działania na rzecz promocji eksportu w panelu dyskusyjnym pt. „Szanse i możliwości eksportu owoców i warzyw w regionie świętokrzyskim” odpowiadał Arkadiusz Bąk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki. Mówił o zgłoszeniach problemów związanych z rosyjskim embargiem, z jakimi zwrócono się do odpowiednich organów UE oraz o rozpoczętym programie bezpośredniego wsparcia eksportu w zdobywaniu nowych rynków zbytu, takich jak Azerbejdżan, Bośnia, Indie i wiele innych. Wspomniał także o prestiżowych Targach EXPO 2015 w Mediolanie, gdzie pojawi się m.in. oferta polskiego sadownictwa. W dyskusję włączyła się Monika Piątkowska, wiceprezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, która podkreślała, że województwo świętokrzyskie jest wzorem silnej i już procentującej współpracy grup producenckich z samorządami. Jest teraz dobry czas (paradoksalnie dzięki embargo), aby wypromować modę na konsumpcję polskich owoców i warzyw. Prezes zarządu San-Export-Group (spółki zrzeszającej 5 grup ogrodniczych z rejonu Sandomierza) Janusz Stasiak sygnalizował potrzebę wspierania promocji marek regionalnych (np. jabłko sandomierskie) i przygotowania solidnej oferty handlowej dostosowanej do wymagań różnych rynków, czasami bardzo specyficznych. Marek Ociepka z Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Moskwie przedstawił możliwości działań dyplomacji ekonomicznej na rzecz promocji i rozwoju eksportu płodów ogrodniczych w trudnej sytuacji międzynarodowej oraz zaprosił zainteresowanych do udziału w targach, wystawach i innych imprezach promocyjnych, poświęconych sektorowi owocowo-warzywnemu.

W II panelu „Działania promocyjne i narzędzia współpracy na rzecz rozwoju eksportu owoców i warzyw” udział wzięli: Mieczysław Twaróg – prezes zarządu Stowarzyszenia Eksporterów Polskich, Mirosław Fucia – prezes Spółdzielni Producentów Owoców i Warzyw Sielec-Kolonia, prof. Tadeusz Studziński – rektor Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu, przedstawiciel WPHiI Ambasady RP na Białorusi oraz przedsiębiorcy z Algierii i Chorwacji. W panelu poruszano m.in. tematy związane z wykorzystaniem zaplecza naukowo-badawczego i działań dyplomacji ekonomicznej na rzecz rozwoju produkcji i eksportu płodów ogrodniczych. Padały pytania o receptę na sukces w sprzedaży produktu ogrodniczego na poziomie krajowym i regionalnym oraz o wymagania, jakie rynki zagraniczne stawiają naszemu produktowi.

Na zakończenie Mirosław Fucia – prezes Spółdzielni Producentów Owoców i Warzyw Sielec-Kolonia – odczytał stanowisko Sandomierskiego Jabłkowego Korpusu Eksporterów i Stowarzyszenia Eksporterów Polskich w sprawie optymalnego wykorzystania potencjału sektora owocowo-warzywnego Ziemi Sandomierskiej (do pobrania na dole strony).

Równolegle z panelami dyskusyjnymi toczyły się liczne spotkania match-makingowe (bilaterlane biznesowe).

Drugi dzień konferencji upłynął na wizytach bezpośrednio w siedzibach grup producenckich, gdzie zapoznano się z ich zapleczami logistycznymi, możliwościami eksportowymi oraz z doświadczeniami produkcyjnymi sadowników sandomierskich. Goście, zarówno krajowi, jak i zagraniczni, odnieśli się z uznaniem do osiągnięć sadownictwa sandomierskiego. Docenili także walory smakowe „Jabłka Sandomierskiego” i soku z niego wytłoczonego oraz sposób promocji ogrodniczego produktu sandomierskiego zaprezentowanego w pierwszym dniu konferencji na Sali Zamkowej, przygotowaniem którego zajęli się specjaliści Zespołu ds. Ogrodnictwa Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział w Sandomierzu.

Konferencję pod honorowym patronatem wicepremiera i ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego oraz prezesa Stowarzyszenia Eksporterów Polskich Mieczysława Twaróga zorganizował Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego przy współudziale Starostwa Powiatu Sandomierskiego.
Elżbieta Krempa

Galeria: