24 Luty 2018    |    Maciej, Bogusz, Modest

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

Konkurs dla rolników świadczących usługi agroturystyczne

Piękne i bezpieczne gospodarstwo agroturystyczne 2015Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza rolników świadczących usługi agroturystyczne do udziału w XII edycji konkursu wojewódzkiego „Piękne i bezpieczne gospodarstwo agroturystyczne” 2015. Celem konkursu jest między innymi upowszechnianie wśród rolników i ich rodzin znaczenia bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie, podnoszenie jakości świadczonych usług, promocja gospodarstw agroturystycznych oraz poprawa wizerunku świętokrzyskiej wsi.

 

Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie przyjmowane będą do 18 maja 2015 roku poprzez specjalistki ds. przedsiębiorczości, wiejskiego gospodarstwa domowego i agroturystyki w Powiatowych Zespołach Doradczych. Szczegółowe kryteria naboru i zasady udziału w konkursie określone zostały w regulaminie (do pobrania poniżej).

 

Lustracji i oceny gospodarstw zakwalifikowanych do finału wojewódzkiego dokona Komisja Konkursowa powołana przez ŚODR Modliszewice.

 

Ogłoszenie wyników i nagrodzenie laureatów odbędzie się 28 czerwca 2015 roku
podczas Dnia Otwartych Drzwi w Modliszewicach.


Współorganizatorami konkursu są:

 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kielcach,
 • Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach,
 • Świętokrzyska Federacja Agroturystyki i Turystyki Wiejskiej „Ziemia Świętokrzyska”.Zainteresowanych udziałem w konkursie prosimy o kontakt z ŚODR Modliszewice:

Dział Przedsiębiorczości, Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki
tel.: 41 372 22 84 do 86
e-mail: gwia@sodr.pl