21 Luty 2018    |    Eleonora, Feliks, Kiejstus

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

Biogazownie

"Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska"

Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska
We współczesnych czasach wzrasta zainteresowanie potencjałem i możliwościami praktycznego zastosowania odnawialnych źródeł energii (tzw. OZE)
w gospodarstwach domowych oraz przemyśle.

Województwo świętokrzyskie posiada bogaty potencjał odnawialnych źródeł energii (OZE), a liczne ugory i odłogi mogłyby pokryć w znacznym stopniu zapotrzebowanie na biomasę wykorzystywaną w OZE. Warto podkreślić, że na obszarze naszego województwa planuje się utworzyć park OZE, na terenie którego m.in. funkcjonowałaby biogazownia oraz ferma wiatrowa. Obecnie w Świętokrzyskiem działa jedynie jedna biogazownia o mocy 0,8 MW, natomiast potencjał OZE całego naszego województwa mógłby dostarczyć ok. 1/3 jego zapotrzebowania na energię.Prezentacje prelegentów z konferencji pt. „Możliwości rozwoju oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w rolnictwie i na obszarach wiejskich”, która  odbyła się 7 marca 2014 roku, podczas targów AGROTECH w Kielcach:Materiały opracowane w ramach konferencji „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska”:Materiały w ramach III spotkania Naukowego Zespołu Konsultacyjnego przy Świętokrzyskim Parku OZE:

 Zobacz także...


III spotkanie Naukowego Zespołu Konsultacyjnego przy Świętokrzyskim Parku OZE

Jakie są szanse rozwoju produkcji biogazu w świętokrzyskim? - relacja z konferencji nt. biogazowni

Seminarium dla Powiatowych Punktów Konsultacyjnych ds. OZE

 

www.bio-gazownie.edu.pl