21 Luty 2018    |    Eleonora, Feliks, Kiejstus

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

Mała Retencja - Duża Sprawa

Mała Retencja - Duża Sprawa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
   


Retencja
(łac. retentio – powstrzymywanie) wodna to zdolność gromadzenia zasobów wodnych i przetrzymania ich w określonym czasie. Jest to cecha charakterystyczna dla zbiorników wodnych i dla każdego obszaru (zlewni) i jego komponentów (lasy i zadrzewienia, tereny użytkowane rolniczo, obszary podmokłe i bagienne).

Przez działania gospodarcze (głównie odwodnienia i intensyfikację produkcji rolnej, wylesianie, budownictwo mieszkaniowe, drogowe i przemysłowe) naturalna zdolność retencyjna środowiska przyrodniczego została znacznie zmniejszona. A im mniejsza jest zdolność retencji wody, tym większa jest zmienność przepływów w ciekach, większe wahania zwierciadła wód gruntowych i częstsze występowanie powodzi i susz.

W interesie gospodarki narodowej, rolnictwa i środowiska naturalnego jest odbudowa zdolności retencyjnej obszarów rolnych, leśnych i miejskich poprzez działania zwiększające zasoby wodne oraz poprawę ich jakości. Działania te nazwano małą retencją.

Wiecej o projekcie: www.malaretencja.pl


Materiały do pobrania:

Zobacz także...

Echa debaty "Mała retencja - duży problem, czy duże korzyści"

Szkolenie w ramach projektu "Mała retencja - Duża sprawa..."