Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Produkcja roślinna

Znaleziono wiadomości: 9.

 • Do siewu stosuj kwalifikowany materiał siewny 2018-03-23

  Do siewu stosuj kwalifikowany materiał siewny

  Odpowiedni dobór materiału siewnego jest jednym z najważniejszych czynników plonotwórczych. Powinien on być on zawsze wysokiej jakości tzn. być kwalifikowany. W praktyce rolniczej wykorzystanie do siewu nasion kwalifikowanych jest na niskim poziomie tj. ok 20% powierzchni zasiewów.

  Do siewu stosuj kwalifikowany materiał siewny
 • Wiosenne zabiegi na trwałych użytkach zielonych 2018-03-09

  Wiosenne zabiegi na trwałych użytkach zielonych

  Zabiegi pielęgnacyjne na łąkach i pastwiskach powinny być wykonywane przez cały okres wegetacji roślin, a wiosną są one szczególnie ważne. Celem wiosennej pielęgnacji użytków zielonych jest stworzenie jak najlepszych warunków dla wzrostu i rozwoju wartościowych gatunków traw i roślin motylkowatych w runi oraz zapobieganie zachwaszczeniu.

  Wiosenne zabiegi na trwałych użytkach zielonych
 • Zapraszamy na forum dotyczące korzyści ze stosow 2018-03-09

  Zapraszamy na forum dotyczące korzyści ze stosowania nasion kwalifikowanych

  Polska Izba Nasienna podczas Targów Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach organizuje Forum Nasienne pt. „Korzyści płynących ze stosowania nasion kwalifikowanych”. Odbędzie się ono 17 marca 2018 r. (sobota) w godzinach 11.00-13.00 w Centrum Kongresowym w salach Beta i Gamma.

  Zapraszamy na forum dotyczące korzyści ze stosowania nasion kwalifikowanych
 • Najlepiej plonujące odmiany grochów i łubinów 2018-03-08

  Najlepiej plonujące odmiany grochów i łubinów w doświadczeniach PDO w roku 2017

  Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe (PDO) jest systemem stałych lub okresowych badań wartości gospodarczej odmian gatunków roślin uprawnych o dużym znaczeniu gospodarczym, wpisanych do Krajowego rejestru lub znajdujących się we Wspólnotowych katalogach odmian, obejmującym swym zakresem nie tylko doświadczenia odmianowe, ale również odmianowo-agrotechniczne. W jego ramach zachęcamy do zapoznania się najlepiej plonującymi

  Najlepiej plonujące odmiany grochów i łubinów w doświadczeniach PDO w roku 2017
 • Kursy kombajnistów w 2018 roku 2018-03-08

  Kursy kombajnistów w 2018 roku

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach organizuje kursy dla operatorów kombajnów do zbioru zbóż. Kursy organizowane są na terenie województwa dla grupy minimum 12 - 15 chętnych w poszczególnych Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego.

  Kursy kombajnistów w 2018 roku
 • Listy Odmian Zalecanych na rok 2018 dla województ 2018-02-08

  Listy Odmian Zalecanych na rok 2018 dla województwa świętokrzyskiego

  Lista Odmian Zalecanych (LOZ) do uprawy na obszarze województwa świętokrzyskiego została sporządzona w oparciu o wieloletnie wyniki doświadczeń odmianowych prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) w województwie. Zachęcamy do zapoznania się z zalecanymi odmianami pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, żyta ozimego, pszenicy jarej, jęczmienia jarego i owsa.

  Listy Odmian Zalecanych na rok 2018 dla województwa świętokrzyskiego
 • Najlepiej plonujące odmiany zbóż jarych 2018-01-29

  Najlepiej plonujące odmiany zbóż jarych

  W ramach systemu badania odmian Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego prowadzone są na terenie całego kraju doświadczenia z wieloma gatunkami roślin uprawnych. Doświadczeniami kieruje, i nadzoruje je, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej. Wyniki doświadczeń prezentowane są na stronie internetowej COBORU oraz w formie broszur i publikacji pracowników COBORU w prasie rolniczej.

  Najlepiej plonujące odmiany zbóż jarych
 • W trosce o rośliny naczyniowe łąk 2017-08-30

  W trosce o rośliny naczyniowe łąk

  Spośród licznych roślin występujących w przyrodzie większość stanowią rośliny naczyniowe. Jeszcze kilkanaście lat temu nasze łąki obfitowały ich różne gatunki.

  W trosce o rośliny naczyniowe łąk
 • Lista odmian zbóż ozimych zalecanych do uprawy w 2017-08-16

  Lista odmian zbóż ozimych zalecanych do uprawy w naszym województwie na rok 2017

  Od 1998 roku w naszym kraju prowadzone są badania roślin rolniczych w systemie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO), które jest prawnie umocowanym systemem doświadczalnym, w którym współpracują ze sobą jednostki i organizacje zaangażowane w rozwój rolnictwa.

  Lista odmian zbóż ozimych zalecanych do uprawy w naszym województwie na rok 2017
do góry